Dugnad

Undervisningsopplegg til valgfaget Innsats for andre

Innholdet i opplegget

Elevene skal kartlegge mulighetene for å bidra med enkelt dugnadsarbeid i nærområdet. De skal selv finne ut hvor det kan være behov for å gjøre en frivillig innsats og gjennomføre små og store prosjekter.

Tidsramme

2-4 uker, eller løpende ved siden av andre prosjekter gjennom skoleåret.

Målet med undervisningsopplegget

Målet med opplegget er at elevene i det små skal gjøre en innsats for andre, og dermed få større innsikt i hva frivillig arbeid og sosialt entreprenørskap innebærer. Dette opplegget skal i størst mulig grad føre til praktisk arbeid. Elevene skal selv finne fram til ulike dugnadsprosjekter og ha en liten «bank» med oppdrag tidlig i prosessen. Etter hvert kan de fylle på med oppdrag alt etter hvor mye tid man kan bruke på dette. Sentralt i prosjektet er det å lære seg å kommunisere godt med ulike mennesker man kommer i kontakt med og vise respekt for ulikhet og mangfold. 

Undervisningsopplegget steg for steg

Forarbeid

Avhengig av når i skoleåret dette undervisningsopplegget benyttes, kan en begynne med å samtale om hva det vil si å gjøre en innsats for andre på den aller enkleste måten, samt hva slags positive ringvirkninger dette kan ha. Elevene diskuterer hvordan man kan få et varmere samfunn og hvordan man kan utvikle seg selv positivt ved å hjelpe andre. Deretter kan en bevege seg over på å snakke om dugnader. La elevene tenke etter hvilke dugnader de, eller noen de kjenner, har deltatt på, og hvordan disse ble gjennomført.

Planlegging av tiltak

Ved idémyldring kommer elevene fram til ulike prosjekter og personer de kan tilby hjelp. De kan også bruke tid på å forhøre seg med slekt, naboer, ledelsen på skolen og med venner. Elevene lager en framdriftsplan, setter av hvilke prosjekter som kan gjennomføres, hvem som skal utføre dem, når det skal gjøres og hvor lang tid de skal bruke på det. Planleggingen kan skje i felles klasse eller i mindre grupper avhengig av eksempelvis klassestørrelse og dynamikk.

Eksempler på prosjekter kan være; rydde eller vaske noen av skolens lokaler, plante og pynte på skolens område, hjelpe noen med hagearbeid eller reparasjonsarbeid, høste bær og frukt hos noen, gjøre noe for idrettslaget eller en institusjon i nærmiljøet, plukke søppel, invitere noen på skolen hjem til seg, arrangere språkkafé, lage et arrangement med fokus på inkludering på skolen eller i nærmiljøet. Gruppa kan enten enes om et felles prosjekt eller flere mindre.

Gjennomføring av tiltak

Elevene gjennomfører de planlagte dugnadene. Prosjektet kan enten være en enkelthendelse eller en innsats som gjøres flere ganger avhengig av hvor mye tid en ønsker å bruke på dette prosjektet. Logg og bilder kan være en egnet måte å dokumentere arbeidet.

Vurdering

Rapportering og vurdering av eget arbeid skjer kontinuerlig gjennom logg og gjerne fotodokumentasjon. Ved avslutning av prosjektet bør det være en større presentasjon av elevens prosjekter, refleksjon over hva frivillig arbeid er og hva det å gjøre en innsats for andre kan gjøre for en selv.