Utforsk reisemål gjennom skrift, lyd og bilder

Undervisningsopplegg til valgfaget Reiseliv.

Innholdet i undervisningsopplegget

I dette undervisningsopplegget skal elevene presentere et reisemål ved for eksempel å lage film, utstilling, stand, holde foredrag, invitere til debatt, lage rollespill fra et turistbyrå, lage brosjyre, lage radioinnslag, lage parlør eller intervjue elever og familier fra andre land enn Norge. De skal innhente informasjon om reisemålet ved å lese eller lytte til reisehåndbøker, reisereportasjer eller reiseblogg, se filmer og høre på podcaster og intervjuer, lese eller lytte til en reiseroman eller noveller. Opplegget kan gjøres tverrfaglig, for eksempel i samarbeid med norsklærere eller fremmedspråkslærere.

Tidsramme

Ca. 3 måneder.

Målet med undervisningsopplegget

Elevene bruker reiselitteratur og andre informasjonskilder for å undersøke og formidle muligheter og særtrekk ved lokal eller regional kultur og natur som kan være attraktive i et reiselivsperspektiv. De kan også diskutere hvordan turisme kan påvirke natur og miljø og finne eksempler på slik påvirkning lokalt og globalt, og argumentere for fordeler ved å bruke ulike typer informasjonskilder for å lære om reisemål i et miljø- og bærekraftsperspektiv.

Undervisningsopplegget steg for steg

Forarbeid

Lærer presenterer opplegget med de valgmulighetene som finnes. Sammen finner elever og lærer fram til hvilke informasjonskilder som skal brukes, hvilke temaer som skal tas opp, og hvilke praktiske oppgaver som skal gjennomføres. Lærer og elever lager en framdriftsplan. Elevene jobber individuelt eller deles i grupper.

Gjennomføring

Det praktiske arbeidet utføres, og elevene kan:

  • lage film med oppgaver til
  • lage mat inspirert av en reiseblogg
  • intervjue en elev på skolen som kommer fra et annet land
  • lære seg hilsener og enkle ord og setninger på språket som snakkes i området man utforsker
  • skrive postkort til ambassade eller lignende og be om informasjon
  • skrive til forfatter/blogger/journalist/fotograf
  • legge inn kommentarer på en blogg
  • pynte rommet med utskrifter, bilder og gjenstander som avspeiler innholdet i en reisereportasje
  • invitere til debatt eller foredrag

Kulturmøter, særtrekk ved reisemålene, ferieaktiviteter, attraksjoner, temaer til debatt med mer kan tas opp underveis i arbeidet mot sluttproduktet.

Refleksjoner

Lærer utarbeider spørsmål til refleksjon knyttet opp mot det praktiske arbeidet.

Presentasjon

Elevene presenterer sluttproduktet.

Vurdering

Diskusjonene, det praktiske arbeidet, refleksjonene og presentasjonen teller i hele vurderingen. Elevene kan skrive refleksjonsnotat, delta i temasamtaler og vurderes ut fra presentasjonen.