Norge som reisemål for ungdommer


Et undervisningsopplegg til valgfaget Reiseliv.

Innholdet i undervisningsopplegget

Dette undervisningsopplegget har til hensikt å la elevene presentere Norge som land hvor ungdommer kan reise til. De kan fortelle om kulturelle kjennetegn og særtrekk ved ett eller flere steder i Norge, og gi en oversikt over ulike aktiviteter. Elevene skal presentere Norge som reisemål for to ulike målgrupper: ungdommer på utveksling i Norge og ungdommer som er flyktninger. De kan også reflektere over at ikke alle har samme muligheter til å reise, og at noen reiser ufrivillig.

Undervisningsopplegget kan gjøres tverrfaglig gjennom samarbeid med andre lærere og klasser, og gjennom bruk av kunnskaper innen norskfaget, fremmedspråk, morsmålsundervisning, historie, geografi og naturfag.

Tidsramme

Ca. en måned eller mer.

Målet med undervisningsopplegget

I dette undervisningsopplegget skal elevene

 • utforske lokalt eller regionalt reiseliv og gjøre greie for tilbud til ulike målgrupper, særlig tilreisende ungdommer
 • undersøke og formidle muligheter og særtrekk ved lokal eller regional kultur og natur som kan være attraktive for ungdommer fra andre steder i landet og fra andre land

Undervisningsopplegget steg for steg

Forarbeid

Undervisningsopplegget kan innledes med en idémyldring og utarbeidelse av stikkord for videre arbeid. Idémyldringen kan ta utgangspunkt i følgende spørsmål:

 • Hvorfor kommer ungdommer til Norge?
 • Hva er forskjellen mellom ungdommer som kommer på utveksling og som er nødt til å flykte fra krig og fattigdom?
 • Hva vil det si å være på reise, frivillig, ufrivillig?
 • Hvorfor har ikke ungdommer i alle land samme muligheter til å velge sitt bosted og reisemål?
 • Hvem er utvekslingselev i Norge?
 • Hvilke ressurser og kompetanse innen andre språk og kulturer har vi i klasserommet for å ta imot ulike grupper ungdommer, som er på reise til Norge?


Ved å besvare denne typen spørsmål med mer kan man utarbeide en liste med stikkord, som blir utgangspunkt for påfølgende planlegging av tiltak.

Planlegging av tiltak

Elevene jobber i grupper. Noen undersøker hvordan man kan bli utvekslingselev i Norge, andre undersøker hva det betyr å være flyktning i Norge. Alle planlegger en presentasjon over turistattraksjoner og aktiviteter som de kunne tenke seg å ta med ungdommene på.

De kan ta utgangspunkt i følgende spørsmål:

 • Hva vil de vise og hvorfor?
 • Hva kjennetegner kultur og særtrekk ved Norge, ved det stedet i Norge de har valgt å presentere?
 • Hvilke språk skal de bruke i presentasjonen, og hvilke målgrupper er de egnet best for?
 • Hvilke andre ressurser fra andre skolefag kan man bruke i presentasjonen?

Innslag på andre språk er bra. Det samme er intervju av nye elever ved skolen, for eksempel flyktninger eller elever på utveksling. Dette vil gjøre presentasjonen mer autentisk.

Gjennomføring av tiltak

Elevene lager en presentasjon over turistattraksjoner, steder og aktiviteter de ville ha tatt ungdommene med på. Presentasjonen holdes for valgfagsgruppa eller andre grupper ved skolen.

Vurdering

Deltagelse i diskusjonene underveis teller mye. Det å kunne reflektere over at
ungdommer har ulike muligheter, samt over egen kultur og hvilke særtrekk
man vil ha fokus på, kan være verdiskapende og danne grunnlag for selvstendig
tenkning rundt eget og andres liv.

Det kan også brukes skriftlig logg underveis i arbeidet, med klart formulerte spørsmål og kriterier som danner grunnlag for vurderingen. Presentasjonen kan også være en del av vurderingen.