Den internasjonale holocaustdagen

Den 27. januar 2022 markeres minnedagen for ofrene for Holocaust. Det er en anledning for skoler til å tematisere konsekvensene av antisemittisme og rasisme.

Snublesteiner med en ring av blomster rundt
Foto: Pixabay

Den 27. januar er en internasjonal minnedag for ofrene for Holocaust. Denne dagen ble fastsatt av FN i 2005 og markeres hvert år. På denne dagen ønsker man å sette søkelys på nazistenes folkemord på jøder før og under andre verdenskrig. Man minnes ofrene for denne tragiske tiden.

Holocaustdagen i Norge

Den internasjonale holocaustdagen markeres også i Norge og er en anledning for skoler til å tematisere konsekvensene av antisemittisme og rasisme. Kunnskap om tenkningen rundt holocaust og kunnskap om hendelsene under holocaust skal kunne bidra til å forebygge ulike former for hat, frykt og vold basert på etnisk eller religiøs tilhørighet.

Holocaust er også en del av norsk historie. Den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig gjorde at jødene i Norge ble ofre for streng kontroll, arrestasjon, systematisk forfølgelse og deportasjon til tyske dødsleirer. Mange av jødene flyktet ut av landet.

Markeringen av holocaustdagen på HL-senteret

I 2022 arrangerer HL-senterets undervisningsavdeling en direktesendt panelsamtale med fire unge norske jøder i anledningen Den internasjonale holocaustdagen. Samtalen vil utforske de fire ungdommenes forhold til Holocaust som historisk hendelse og hvordan folkemordet er med på å påvirke deres liv og identitet.

Det er også laget undervisningsopplegg av HL-senteret som kan gjennomføres i forkant av panelsamtalen.

Lærere og elever vil kunne følge samtalen direkte fra klasserommet, og der blir også mulighet til å delta i samtalen ved å sende inn spørsmål til paneldeltakerne. Panelsamtalen vil også være tilgjengelig i etterkant av arrangementet.

Man kan også finne informasjon om tidligere markeringer og tips og undervisningsressurser fra tidligere år på HL-senterets arkivnettside om Den internasjonale holocaustdagen. HL-senteret har også samlet flere relevante artikler med emneordet Holocaust i en kunnskapsbase.

Ressurser om jødene i Norge og Europa

Jødene har status som en av de fem nasjonale minoritetene i Norge. Jødenes liv og historie har alltid vært et aktuelt tema i norsk og europeisk offentlig debatt, kultur og vitenskap. Det blir skapt litteratur, film, politisk debatt og historisk diskusjon med temaer som folkemord, rasisme, antisemittisme, religiøs forfølgelse, skam, stolthet og tradisjon med utgangspunkt i jødenes stilling og rolle som minoritet i Norge.

Undervisningsressurser fra Jødisk museum i Oslo

Jødisk museum i Oslo har utviklet en nettbasert ressurs for lærere og elever i ungdomsskole og videregående skole som ønsker å dykke ned i temaet antisemittisme. Nettressursen heter Antisemittisme – før og nå og gir en forskningsbasert fremstilling av antisemittisme i et historisk og nåtids perspektiv.

Jødisk museum har også flere andre nyttige undervisningsressurser og -opplegg som er utviklet for barnehage og skole. Det pedagogiske tilbudet omhandler temaene jødisk liv og religion, norsk-jødisk historie og Holocaust. 

Filmer til bruk i undervisning

HL-senteret har laget en oversikt over filmer til bruk i undervisningen om Holocaust, helt ned fra mellomtrinnet.

Bøker til bruk i undervisning

Det finnes en oversikt over bøker om Holocaust til skoleelever som kan brukes som undervisningsmateriell om Holocaust, laget av HL-senteret.

På NRKs nettsider (2015) kan man finne lesetips til bøker om Holocaust og jødeforfølgelsen på norsk. Disse kan også være aktuelle i arbeidet med temaet.

Markeringen av holocaustdagen i verden

Den internasjonale holocaustdagen den 27. januar 2022 markeres også i mange andre land enn Norge. I regi av FN kommer det til å bli gjennomført et program med webinarer, utstillinger, online seminarer og konsert som strekker seg i over en måned, fra 20. januar til 20. februar. Disse arrangementene kan være en kilde til inspirasjon og kunnskap i engelsk- eller fremmedspråksundervisningen, og de viser tydelig den internasjonale betydningen av markeringen.

United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) markerer også årlig Den internasjonale holocaustdagen. Det finnes mye nyttig informasjon om både jødenes historie i verden og om markeringene på USHMMs nettsider, og dette kan være et nyttig, autentisk undervisningsmateriell i engelskundervisningen.

På nettstedet til International Holocaust Remembrance Alliance, Hva skal vi undervise om Holocaust?, kan lærere finne inspirasjon og tips til hvilke viktige temaer man kan ta opp, og hvilke viktige fakta man bør ha med, når man underviser om Holocaust. Hva skal vi undervise om Holocaust? foreligger på flere språk og kan dermed også brukes av tospråklige lærere. Ellers på nettsidene kan man finne mye annen relevant informasjon på engelsk, både om International Holocaust Remembrance Alliance og om deres arbeid.