Kartleggingsverktøy

Opplæringsloven sier at kommunene og fylkeskommunene har plikt til å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. I tillegg er det viktig å kartlegge nyankomne ungdommers skolefaglige ferdigheter. Det kan også være nyttig å undersøke flerspråklige elevers leseferdigheter på morsmålet. Det er utviklet kartleggingsverktøy for alle disse formålene.

Les mer om kartlegging her.
 

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord