Matematikk på flere språk

For flerspråklige elever uten tilstrekkelige norskferdigheter kan matematikk by på utfordringer blant annet på grunn av mange vanskelige fagbegreper på norsk. Det er derfor viktig at alle lærere som arbeider med matematikk, bruker arbeidsmåter som er språkutviklende for elevene. Dette kan blant annet være å legge opp undervisningen slik at elevene opparbeider seg gode muntlige ferdigheter i matematikk med vekt på sentrale begreper. Mange elever uten tilstrekkelige norskferdigheter kan de aktuelle begrepene på sine morsmål, og det er viktig å legge til rette for at elevene kan benytte seg av de ferdighetene og begrepene de allerede har.

lenkebilde til opplæringsvideoer om matematikk på flere språk med Wiggo Kilborn, laget av Kikora.

Filmer om matematiske systemer i ulike språk

Korte filmer som sammenligner matematiske systemer i språkene arabisk, dari, pashto, polsk, somali og tigrinja med norsk. På hvert språk er det filmer om tall, de fire regneartene og tid, klokke og kalender.

Logoen til morsmal.no. En snakkeboble med bokstaven m inne i.

Matematikk på morsmal.no

På morsmal.no finner du gratis ressurser i matematikk på flere språk. Blant annet matematikkvideoer som forklarer sentrale temaer i matematikk og hefter med matematikkbegreper på flere språk.

lenkebilde til Skolekassa.no

Matematikk på skolekassa.no

På skolekassa.no finner du et utvalg digitale læremidler i matematikk fra ulike tilbydere. Nettstedet har ressurser på norsk og flere andre språk. Velg språk øverst i høyre hjørne.

lenkebilde til matematikkressursen til FBU.

Matematiske begreper og utviklende matematikk

På nettsidene til Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) i Sandnes kommune finner du sentrale ord og begreper i matematikk og i «Utviklende læring» til morsmålet for 1., 2. og 3. trinn. Ressursen finnes på 20 forskjellige språk.

lenkebilde til NRK skole

NRK Skole for flere

Opplæringsvideoer i matematikk dubbet på dari, arabisk, pashto, kurmanji og tigrinja. Man kan finne videoer om blant annet de fire regneartene, brøk og geometri.