Matematikk

For flerspråklige elever uten tilstrekkelige norskferdigheter kan matematikk by på utfordringer blant annet på grunn av mange vanskelige fagbegreper på norsk. Det er derfor viktig at alle lærere som arbeider med matematikk, bruker arbeidsmåter som er språkutviklende for elevene. Dette kan blant annet være å legge opp undervisningen slik at elevene opparbeider seg gode muntlige ferdigheter i matematikk med vekt på sentrale begreper. Mange elever uten tilstrekkelige norskferdigheter kan de aktuelle begrepene på sine morsmål, og det er viktig å legge til rette for at elevene kan benytte seg av de ferdighetene og begrepene de allerede har.

lenkebilde til matematikkvideoer

Matematikkvideoer på flere språk

NAFO har utviklet flere opplæringsvideoer i matematikk i samarbeid med Utdanningsdirektoratet i prosjektet Fleksibel opplæring. Videoene tar for seg temaene heltall, desimaltall, brøk, algebra, funksjoner, likninger, prosent, geometri og statistikk. Videoene er tilgjengelig på bokmål, arabisk, tigrinja og somali.

Lenkebilde til flerspråklig matematikk

Matematikkbegreper på ulike språk

Hefter med matematikkbegreper som kan være en hjelp til å forstå innholdet i matematikkundervisningen uavhengig av språk. Heftene kan brukes av læreren for å forklare sentrale begreper på elevens morsmål, av tospråklige lærere eller av elevene selv. Heftene er lagt ut i PDF- og Word-format og kan fritt skrives ut og brukes i undervisning og leksearbeid.

lenkebilde til opplæringsvideoer om matematikk på flere språk med Wiggo Kilborn, laget av Kikora.

Å lære matematikk på et nytt språk

Korte filmer som sammenligner matematiske systemer i språkene arabisk, dari, pashto, polsk, somali og tigrinja med norsk. På hvert språk er det filmer om tall, de fire regneartene og tid, klokke og kalender. Filmene er laget på oppdrag av Kikora i forbindelse med et prosjekt for andrespråksundervisning i matematikk.

lenkebilde til matematikkressursen til FBU.

Matematiske begreper og utviklende matematikk

På nettsidene til Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) i Sandnes kommune finner du sentrale ord og begreper i matematikk og i «Utviklende læring» til morsmålet for 1., 2. og 3.trinn. Ressursen finnes på 20 forskjellige språk.

lenkebilde til NRK skole

NRK Skole for flere

Opplæringsvideoer i matematikk dubbet på dari, arabisk, pashto, kurmanji og tigrinja. Man kan finne videoer om blant annet de fire regneartene, brøk og geometri.

lenkebilde til webmatte.se

webmatte.se

Et gratis svensk nettsted som inneholder øvelser, forklaringer og instruksjonsfilmer på flere språk for elever og lærere. Ressursen er tilgjengelig på tre språk for videregående (svensk, arabisk og somali) og åtte språk for ungdomsskolen.

lenkebilde til Skolekassa.no

skolekassa.no

På skolekassa.no finner du et utvalg digitale læremidler i matematikk fra ulike tilbydere. Nettstedet har ressurser på språkene norsk, engelsk, arabisk, dari, pashto, kurmanji og tigrinja. Velg språk øverst til høyre.
Gå til skolekassa.no/matematikk