Leken i SFO

Fire barn med ulik hudfarge leker sammen ute i skogen.
Foto: Jacob Lund/ Adobe Stock

Leken har en stor og viktig plass i SFO.

Barndommen har sin egenverdi, og SFO skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og tilsyn, samtidig som det gis rik mulighet for meningsfull fritid og lek. SFO skal bidra til trivsel og glede i selvvalgt lek og tilrettelagte aktiviteter, og gi rom for rekreasjon og hvile.

I SFO kan minoritetsspråklige barn lære norsk gjennom å leke og være sammen med andre barn. Barn som er i en norskinnlæringsfase, kan imidlertid oppleve at det er vanskelig å delta aktivt og medvirke når de føler at de ikke behersker språket som snakkes, og ikke kjenner de sosiale kodene i barnegruppen. Dette kan gjøre barn med lite erfaring med norsk språk mindre attraktive som lekekamerater, og de kan risikere å bli sosialt isolert, noe som igjen vil gi dem færre muligheter til å lære norsk. Personalet i SFO har en viktig oppgave ved å passe på at alle får mulighet til delta i leken. De ansatte kan observere barna i lek og støtte på forskjellige måter slik at alle får mulighet til å utfolde seg, delta i leken og bli inkludert i fellesskapet.  

Leker fra ulike land 

Styrte lekaktiviteter i SFO bør omfatte leker og spill fra forskjellige land. Barna kan oppmuntres til å lære bort leker de kjenner til og kan fra før. Likedan kan personalet i SFO lære barna leker de lekte i sin barndom, enten det var i Norge eller et annet land. Det er også en idé å snakke med foreldrene, og kanskje foreldre med bakgrunn fra et annet land kan lære bort leker til barn og ansatte.  

Her er noen eksempler på leker fra andre land: 

KFUK-KFUM-speiderne presenterer Leker fra andre land (Sri Lanka, Bangladesh og Sudan).

SOS barnebyer presenterer leker fra hele verden (20 forskjellige land).  

Kultur, sang og musikk 

Når det spilles sang og musikk i SFO, kan det være fint å ta med musikk hentet fra land barna kjenner til. De musikalske spillelistene kan med fordel inkludere musikk fra forskjellige land, gjerne populær og fengende musikk. Snakk med foreldrene eller flerspråklige ansatte for å finne ut hva som er populært og hva som kan egne seg å bruke i SFO. På Mama Lisa’s World of Children and International Culture finner du barnesanger, rim og regler fra mange land.

Eksempler fra praksis 

Eksempel fra Bærum kommune 

Storøya skole i Bærum har flere ansatte i SFO med flerspråklig bakgrunn. I tillegg til at de ønsker å ha voksne som har felles språk med noen av barna, ønsker de å ha et personale med forskjellig bakgrunn. De har svært god erfaring med ansatte fra forskjellige land som beriker miljøet og tilbyr ulike aktiviteter i SFO. For eksempel har de en ballettdanser fra Ukraina som har startet ballett-gruppe. De har en ansatt med bakgrunn fra Mexico som har jobbet på sirkus. Dermed ble det helt naturlig at han benytter sin kompetanse og har bidratt med sirkus-kurs i SFO. 

Eksempel fra Vefsn kommune 

I SFO ved Mosjøen skole i Vefsn arrangerer de språkkurs for barna og gir alle mulighet til å lære seg et nytt språk.