Nyankomne barn og oppstart i SFO

En lærer og noen barn sitter rundt et bord og arbeider med formingsaktiviteter.
Foto: bernardbodo/ Adobe Stock

Organiseringen av opplæringstilbudet for nyankomne barn, er ikke lik i alle kommuner. Uansett hvordan tilbudet er organisert, bør det ivareta hvert barn sine behov og rettigheter. I tillegg til særskilt språkopplæring, herunder særskilt norsk, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring, er det en fordel at nyankomne barn treffer barn på samme alder. Uavhengig av kommunens organisering, er det viktig at nyankomne barn får delta i aktiviteter med andre barn, og at de får anledning til å praktisere norsk. SFO er en arena som gir gode muligheter for at nyankomne barn blir kjent med andre barn på samme alder der de kan møtes i lek, spill og samtale.  Les mer om Nyankomne 6-16.

Mulighet til å forstå og gjøre seg forstått 

For nyankomne barn vil det den første tiden i SFO være det en stor fordel og til stor hjelp både for barna og de voksne at det er en voksen person der som kan både norsk og et språk barnet kan godt. Det gir barnet bedre mulighet til å forstå og til å gjøre seg forstått. Og det gir bedre muligheter for barn og voksne til å bli litt kjent med hverandre.  

Eksempel fra praksis 

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med NAFO laget en film fra Husabø skole i Egersund, Et godt første møte med skolen. Filmen viser hvordan skolen tar imot en nyankommen elev og elevens foresatte til et første møte med skolen. På møtet deltar de som er involvert i den nyankomne elevens skolehverdag. Det er tolk til stede på møtet og barn og foreldre får informasjon om skoletilbudet og om SFO.