Synliggjøre og aktivere språklig og kulturelt mangfold

En oppslagstavle med plakat hvor det står hei på flere språk og en hvor det står fleirspråklegheit er gull.
Foto: Adobe Stock/ NAFO

Det er naturlig at det fysiske miljøet i SFO gjenspeiler det språklige og kulturelle mangfoldet i elevgruppa. Det dreier seg både om å ha et bevisst forhold til hva som henges opp på veggene, hvilke leker og spill barna tilbys, og om bokhyllene inneholder bøker på språk som er representert i SFO. Blant bøkene i bokhylla vil det skape glede hos barn å finne bøker på de språkene de kjenner til. 

Mangfoldet kan også synliggjøres og verdsettes gjennom hvilke aktiviteter det legges opp til, og hvordan aktivitetene gjennomføres. SFO som en inkluderende arena der alle føler tilhørighet, streber mot å unngå stigmatisering og der mangfold sees som det naturlige. Det innebærer at mangfoldet inngår i de ordinære aktivitetene i SFO og ikke bare tas fram og feires ved spesielle anledninger. Ved å normalisere og aktivere mangfoldet kan det bli en ressurs for alle i SFO. 

Les om synliggjøring av språklig og kulturelt mangfold

Disse artiklene har fokus på barnehage, men innholdet er aktuelt og til inspirasjon for personalet i SFO. Jeg ønsker meg barnehager der flerkultur ikke handler om at vi henger opp flagg eller spiser eksotisk mat og Å henge opp flagg på FN-dagen og lage mat fra ulike land fører ikke nødvendigvis til likeverdig inkludering

Tips til synliggjøring og aktivering av språklig og kulturelt mangfold 

 • Heng opp plakater på ulike språk. På Morsmål.no finnes flere flerspråklige plakater som kan trykkes ut.
 • Lag velkommen – skilt på ulike språk og la det være godt synlig slik at alle føler seg velkommen uansett hvilket språk de snakker og forstår. 
 • Lag dørskilt på ulike språk. 
 • Snakk med barna om hvor mange språk som snakkes på skolen og i SFO. Lag en plakat som for eksempel viser antall språk på skolen, hvilke språk som er representert og hvor mange barn som snakker de ulike språkene. 
 • Lær noen ord og fraser, for eksempel å si hei på ulike språk. 
 • Lær sanger, rim og regler på forskjellige språk. 
 • Heng opp ordlister på norsk og ulike morsmål. Ordlistene kan være knyttet til forskjellige tema og områder. 
 • Kjøp inn eller lån barnebøker på ulike språk. Det kan lånes på Det flerspråklige bibliotek.Noen av barnebøkene som er vanlig i Norge, kan også kjøpes i andre land, på andre språk. Ta kontakt med foreldre eller flerspråklige ansatte for å få hjelp til å bestille på nett der det er mulig.
 • Benytt lydbøker på ulike språk som barna kan lytte til.
  Bruk spill på ulike språk som finnes på Tema Morsmål, for eksempel Memoryspill med farger på flere språk, Memoryspill med sommerord på flere språk  eller bingo. Man trenger ikke kunne flere språk for å være med å spille.
 • Skriv barnas navn med ulike skrifttegn og heng det opp et sted det passer. 
 • Heng opp ukas eller månedens bilde av en situasjon eller aktivitet som dere holder på med, og sett til tekst på flere språk representert i SFO. 
 • Oppfordre barn som kan lese og skrive på et annet språk enn norsk, til å bruke dette når de skriver fortellinger. 
 • Samarbeid med ungdomsskoleelever som tar valgfaget «Innsats for andre» om høytlesning på flere språk for barn i SFO. Bli inspirert av å se filmen: Lesevenner – NAFO (oslomet.no) 
  Benytt forskjellige anledninger til å feire språklig og kulturelt mangfold. For eksempel er det fint å benytte den internasjonale morsmålsdagen den 21. februar til å sette flerspråklighet på dagsorden.  Det er en rikdom å kunne flere språk, og det kan også være en berikelse å være i et miljø der det snakkes flere språk. Det er også andre dager og høytider som kan markeres spesielt. Det viktige er at slike dager ikke blir de eneste markeringene for deretter å gå tilbake til hverdagene der det er majoritetskulturen som er rådende, og mangfoldet blir underkommunisert.