10 år for flerkulturell barnehage og skole

NAFO fylte 10 år i 2014 og i den anledning ble det utgitt en artikkelsamling på Oplandske Bokforlag. Under finner du alle artiklene i boka.

Språklig og kulturelt mangfold – fine ord eller god praksis?, Gro Svolsbru og Marit Gjervan

Kartlegging og utredning av flerspråklige elever, Liv Bøyesen

Bruk av flerspråklige fortellinger i barnehage og skole, Fikria Akkouh, Målfrid Bleka og Lene Østli

Pedagogiske program og arbeidsmåter som tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever, Sigrun Aamodt og Marit Lunde

Kombinasjonsklassen – fra prosjekt til suksess!, Inger Hjortland

Norskfaget i videregående opplæring – morsmålsfag og fremmedspråk, Dag Fjæstad

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem–skole-samarbeid, Tone Evensen

Barn på flukt og i krise – tiltak i skolen, Sunil Loona

Refleksjoner om annerledes-lærerne, Saleh Mousavi

Språklig og kulturelt mangfold – en ressurs i opplæring, Vigdis Glømmen

Tilrettelegging for bedre læring og større deltakelse blant språklige minoriteter, Else Ryen

Et yrkesliv for det felleskulturelle. Om An-Magritt Hauge – NAFOs leder gjennom 10 år, Gro Standnes