Nye tilbud i Fleksibel opplæring høsten 2024

Har du nyankomne elever med rett på tospråklig opplæring i fag? Får ikke kommunen ansatt tospråklig lærer? Da kan Fleksibel opplæring være et aktuelt tilbud for dine elever.

Foto av en laptop. På tastaturet står små modeller av skolepulter. På en liten tavle står det skrevet "Fleksibel opplæring" med kritt.
Foto: AdobeStock/NAFO

Elevene gir tilbakemelding om at de er svært fornøyde og får en bedre forståelse av matematikken når de får det forklart og/eller repetert på morsmål.

Lærer som deltar med elever fra ungdomstrinnet i matematikk

Har du nyankomne elever med rett på tospråklig opplæring i fag? Får ikke kommunen ansatt tospråklig lærer? Da kan Fleksibel opplæring være et aktuelt tilbud for dine elever. Nå er tilbudene for høsten 2024 klare, og det mulig å søke om plass. NAFO arrangerer informasjonsmøte 5. juni.

Tilbud for elever med behov for tospråklig opplæring i fag 

Fleksibel opplæring er et nettbasert tilbud om tospråklig opplæring i fag. Fleksibel opplæring passer for nyankomne elever i ordinær opplæring, innføringstilbud eller kombinasjonsklasser – i grunnskole og videregående opplæring. Noen av tilbudene egner seg også for deltakere i forberedende opplæring for voksne (FOV). 

Fleksibel opplæring er for elever med rett til tospråklig opplæring i fag, og er rettet mot skoler som ikke har tospråklige lærere i fagene. I Fleksibel opplæring får elevene tilgang til nettbasert undervisning med tospråklig lærer og tospråklig innhold på læringsplattformen digilær.no.

Tilbud høsten 2024

Høsten 2024 tilbys tospråklig opplæring i følgende fag og språk:  

  1. matematikk, naturfag og engelsk med støtte på arabisk, tigrinja og somali 
  1. matematikk med støtte på ukrainsk 
  1. grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk (tilpasset ulike ferdighetsnivåer og begge norske skriftspråk) 

Les mer om tilbudene og hvordan man søker

Les om tilbudene, oppstart og søknadsskjema   

Søknadsfrist: 14.august  

Les mer om tekniske kriterier for deltakelse (digilær.no)

Informasjonsmøte 5. juni

Meld deg på informasjonsmøte om tilbudene (nettskjema)

Tid: 5. juni kl. 15.00–15.45  

Mer om Fleksibel opplæring

Hvordan foregår undervisningen?

Elevene sitter på sine skoler, aller helst i et eget rom. De følger nettundervisning i sanntid gitt av en tospråklig lærer ansatt ved NAFO. Elevene kommuniserer med tospråklig lærer på norsk og eget morsmål om fagstoff i naturfag eller matematikk, eller de lærer norsk eller engelsk med støtte i eget morsmål.

Foto av en nettlærer som står på et kontor og underviser over internett
Nettlærer Gada Omar Abdulkareem Al-Ani underviser elever fra hele landet over nettet. Foto: NAFO

Hvorfor tospråklig opplæring i fag?

Tospråklig opplæring i fag er en rettighet gitt i opplæringsloven. Målet med tospråklig opplæring i fag er at eleven skal følge faglig progresjon i faget og utvikle sin språkkompetanse.

Hvilke språk foregår undervisningen på?

I Fleksibel opplæring underviser lærerne på norsk med støtte i ukrainsk, arabisk, tigrinja og somali.

Hva med språkene som ikke dekkes gjennom Fleksibel opplæring?

I Fleksibel opplæring gis det undervisning med støtte på noen språk. Det vil derfor ikke favne alle nyankomne elever. Det vil likevel være en hjelp at en gruppe nyankomne elever i klassen får støtte. Læreren vil da kunne følge opp de elevene som ikke får tilbud gjennom Fleksibel opplæring tettere.