Etterutdanning for pedagoger med utdanning fra utlandet

Har du pedagogisk utdanning fra et annet land enn Norge? Trenger du en innføring i norsk barnehage og skole? Søk på vårt nye etterutdanningstilbud!

A group of mature students working together in their college library.
Foto: track5 / AdobeStock

Noen innvandrere har pedagogisk utdanning fra et annet land enn Norge. Deres arbeidskraft og kompetanse er svært etterspurt i arbeidsmarkedet. Utdanningssystemet i Norge er imidlertid ulikt fra mange andre land. Etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet har NAFO derfor opprettet et etterutdanningskurs på OsloMet for de som ønsker bedre forståelse for pedagogisk arbeid i norske barnehager og skoler. Kurset heter Innføring i norsk barnehage og skole

Om kurset

Kurset har oppstart i september 2024 og går over ca. 4 måneder. Det er to fysiske samlinger på OsloMet og ukentlig digital undervisning via Zoom. Kurset gir ikke studiepoeng, men en innføring i det norske barnehage- og skolesystemet. Studentene får blant annet en innføring i profesjonsetikk og profesjonsforståelse, om relevant regelverk, verdigrunnlag, organisering, og pedagogisk arbeid.

Dette er en nasjonal satsning og vi legger derfor til rette for at folk bosatt i hele landet skal kunne delta. Kurset er gratis, og vi betaler reiseutgifter til de to fysiske samlingene på OsloMet. 

Hvordan søker jeg?

Mer informasjon om kurset, opptakskrav og hvordan du søker finner du i denne kursbeskrivelsen: Innføring i norsk barnehage og skole – OsloMet

Søknadsfristen er 10. juni. Ved forrige inntak opplevde vi stor pågang, vi anbefaler derfor å søke tidlig.