Matematikk – tospråklig opplæring

Fleksibel opplæring tilbyr digital tospråklig fagopplæring i matematikk med støtte på:

  • arabisk
  • somali
  • tigrinja

Tilbudet er ment som et supplement til den ordinære undervisningen og er en ordning for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklig lærer.

Målgruppe

Målgruppen er elever på ungdomstrinnet, i videregående opplæring og deltakere i grunnskole for voksne. Tilbudet egner seg for elever i ordinær opplæring, i innføringstilbud eller kombinasjonsklasser som har rett til særskilt språkopplæring og har behov for tospråklig fagopplæring.

Om undervisningen

Elevene/deltakerne følger tospråklig sanntidsundervisning over nett. Undervisningen er strukturert i undervisningsøkter på 45 minutter. Hver skole får tilbud om to faste økter i uken per fag med en nettlærer som følger dem gjennom hele skoleåret. Skolene melder seg på tidspunkter for undervisning, og NAFO tildeler faste tidspunkter på bakgrunn av skolenes ønsker.

I tillegg til sanntidsundervisning har eleven/deltakerne tilgang til tospråklig faginnhold på Digilær.no. Innholdet består av korte undervisningsfilmer, ordlister med sentrale begreper, oppgaver på norsk og morsmål med mer.

Innholdet i nettundervisningen tar utgangspunkt i læreplanen til 8.–10.trinn i matematikk, og nettlærerne er i dialog med faglæreren om innholdet i nettundervisningen. Målet med opplæringen er at elevene skal få støtte til å ta i bruk og utvikle faglige ferdigheter i matematikk for å kunne delta i den ordinære undervisningen. Elevene/deltakerne utvikler faglig forståelse på norsk ved hjelp av morsmålet sitt både gjennom undervisningen og det tospråklige materiellet som er tilgjengelig i plattformen.