Bildetema

Bildetema er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst og innlest lyd inndelt etter tema. Bildetema finnes på 40 ulike språk og kan benyttes for språklæring og sammenligning av språk i både barnehage, skole og voksenopplæring. Ressursen benyttes også i nabospråksundervisning.

Illustrasjonsbilde av noen temaer i Bildetema

Bakgrunn

Bildetema inngikk først som en del av de trykte LEXIN-ordbøkene som ble gitt ut av den svenske Skolöverstyrelsen i 1984. På 90-tallet ble Bildetema digitalisert, og det ble inngått et samarbeid mellom utdanningsmyndighetene i de tre skandinaviske landene om utviklingen. I dag bidrar alle landene med det språklige innholdet, og applikasjonen driftes og videreutvikles i Norge. Det norske Utdanningsdirektoratet hadde ansvaret inntil det ble overført til NAFO i 2019.

Pågående arbeid

NAFO er i ferd med å utvikle en ny versjon av Bildetema. I samarbeid med med partnere i Sverige, Island og Danmark har NAFO fått tildelt midler fra Nordplus for å fornye bildeordboka og gjøre den mer brukervennlig og aktuell. Det skal utvikles en ny teknisk løsning og temaer, ordforråd og illustrasjoner vil oppdateres. Prosjektet startet i august 2020 og skal gå over tre år.  

Prosjektet ledes av NAFO i samarbeid med Center of Language and Literacy på Island, Nationalt Videncenter for Læsing i Danmark og Språkrådet i Sverige. Alle de fire deltakerinstitusjonene i prosjektet jobber med styrking av språkferdigheter blant barn, unge og voksne.

Bruk av Bildetema

På oppdrag fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har NAFO laget veiledningsfilmer på sju språk som viser hvordan man kan bruke Bildetema.

Instruksjonsvideo Bildetema (norsk)

Instruksjonsvideoer Bildetema (andre språk)

Bildetema arabisk (youtube)
Bildetema dari (youtube)
Bildetema engelsk (youtube)
Bildetema russisk (youtube)
Bildetema somali (youtube)
Bildetema tigrinja (youtube)

Vi jobber med Bildetema

portrettfoto av Line-Marie Holum

Line-Marie Holum

Seniorrådgiver
lmholu@oslomet.no

Portrettfoto av Kevin Utap

Kevin Utap
Rådgiver
kuta@oslomet.no

Mimmi Nguyen

Rådgiver
mimmingu@oslomet.no

Portrettfoto av Elise Wagner Finnanger, kvinne med langt, lyst hår.

Elise W. Finnanger

Rådgiver
elisewag@oslomet.no

Prosjektleder

Line-Marie Holum

Gå til Bildetema