Bildetema

Bildetema er en flerspråklig bildeordbok med bilder, tekst og lyd inndelt etter temaer. Bildeordboka kan være et utgangspunkt for arbeid med språk i barnehage, skole og voksenopplæring. Den inneholder et grunnleggende ordforråd bestående hovedsakelig av substantiv og adjektiv.   

Bildetema har ulike funksjoner som kan være nyttige når man skal lære seg nye språk, blant annet mulighet for å se flere bilder per ord, utskriftsfunksjon, valgfri visning av ord og ubestemte artikler.  

Bildetemas logo illustrerer et fotoapparat

Besøk Bildetema

Bildetema – bokmål  

Bildetema -nynorsk  

Et nordisk samarbeid

Bildetema driftes av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet – storbyuniversitetet i Norge i samarbeid med Institutet for språk og folkminnen i Sverige, Center of Language and Literacy på Island og Nationalt Videncenter for Læsing i Danmark. Alle de fire institusjonene jobber med styrking av språkferdigheter blant barn, unge og voksne.  

Bakgrunn

Bildetema inngikk først som en del av de trykte LEXIN-ordbøkene utgitt av den svenske Skolöverstyrelsen i 1984. På 90-tallet ble Bildetema digitalisert, og det ble inngått et samarbeid mellom utdanningsmyndighetene i de tre skandinaviske landene om utviklingen. Det norske Utdanningsdirektoratet hadde ansvaret inntil det ble overført til NAFO i 2019. I 2020 fikk NAFO Nordplus-midler i samarbeid med partnerinstitusjoner i Sverige, Island og Danmark for å fornye Bildetema. Bildetema har siden da gjennomgått en omfattende revisjon. Det er bygget opp en ny teknisk løsning, temaer og ordforråd er revidert og alle bilder er skiftet.

Gi oss tilbakemelding

Bildetema er under utvikling og oppdateres jevnlig med nye bilder og språk. Gi oss gjerne en tilbakemelding dersom dere finner feil eller mangler i Bildetema.  

E-post: bildetema@oslomet.no

Vi jobber med Bildetema

Portrettfoto av Line-Marie Holum

Line-Marie Holum

Seniorrådgiver
lmholu@oslomet.no

Portrettfoto av Kevin Utap

Kevin Utap
Rådgiver
kuta@oslomet.no

POrtrettbilde av Ingeborg

Ingeborg Berven Sundt

Seniorrådgiver
ingebsu@oslomet.no

Andrea Falkenhaug

Rådgiver
andreafa@oslomet.no

Prosjektleder

Line-Marie Holum

Gå til Bildetema