morsmål.no

Nettsiden morsmål.no henvender seg til ansatte i barnehage, skole og til alle som arbeider for å utvikle språklig og kulturelt mangfold i utdanningsløpet.

Gratis flerspråklige ressurser

På morsmål.no publiseres gratis flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole. Nettsiden skal samle og utvikle ressurser for flerspråklig arbeid i barnehagen, og morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring i skolen. Eksempler på ressurser er tospråklige fagtekster om temaer i skolens fagområder, sanger, fortellinger, rim og regler eller lenker til andre ressurser og nettsider som er relevante for målgruppen.​

Bakgrunn

I Stortingsmelding 23. Språk bygger broer initierte Kunnskapsdepartementet et nordisk samarbeid om digitale læringsressurser på ulike språk. Sverige hadde siden 2001 hatt en side som heter Tema Modersmål, og Norge ønsket å lage en norsk versjon av denne siden. Utdanningsdirektoratet fikk i 2009 i oppdrag å samarbeide med Sverige om å utvikle en lignende norsk side. Den norske versjonen ble lansert 22. oktober 2009, og fra 1. januar 2011 tok NAFO over ansvaret for siden.

Nettverk

Gjennom NAFOs arbeid får morsmål.no stadig innspill fra fag- og praksisfeltet. NAFO har samarbeid med tospråklige lærere og tospråklig personal i barnehager som utvikler tospråklige undervisningsopplegg og tospråklige ressurser. På den måten kan vi være en nettside som oppfattes relevant for ansatte i barnehage og skole og for alle som arbeider for å utvikle språklig og kulturelt mangfold i utdanningsløpet. I tillegg ønsker vi å formidle flerspråklige ressurser som er utviklet og laget av andre, og som kan inspirere til flerkulturelt og flerspråklig arbeid i barnehage og skole.

Vi jobber med morsmål.no

Portrettbilde av Lene

Lene Østli

Seniorrådgiver
lenos@oslomet.no

Foto av Sissel Persen

Sissel Persen
Seniorrådgiver
sisp@oslomet.no

Portrettbilde av Isabel

Isabel Bourgeois

Rådgiver
isabelbo@oslomet.no

Foto av Elise

Elise W. Finnanger

Rådgiver
elisewag@oslomet.no

Portrettfoto av Kevin Utap

Kevin Utap
Rådgiver
kuta@oslomet.no