Opplæring av ungdom med kort botid

-et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring

I samarbeid med universitets- og høgskolesektoren hadde NAFO ansvaret for prosjektet Opplæring av ungdom med kort botid. Prosjektet ble avsluttet i 2015 og foregikk i Buskerud, Østfold, Nord-Trøndelag, Telemark, Oppland, Hedmark og Møre og Romsdal.

Mål for prosjektet

Hovedmålet med prosjektet var å bidra til god opplæring av elever i ungdomsalder med kort botid i Norge. Kompetansehevingstiltaket skulle bidra til bevisstgjøring og økt handlingskompetanse hos ledere og lærere slik at alle ungdommer fikk opplæring tilpasset sine forutsetninger.

Målgruppe

Målgruppen var personalet på ungdomsskoler, i videregående opplæring og voksenopplæring i flere kommuner i hvert fylke. Ved hver skole som deltok i prosjektet, var det en ressursgruppe som hadde ansvar for å utvikle skolens prosjekt og å spre kompetanse til resten av kollegiet.

Sluttrapporter:

Samlede erfaringer fra Oppland og Hedmark
Nord-Trøndelag: Rapport fra HiNT
Sluttrapport fra prosjektet i Telemark
Sluttrapport fra prosjektet i Østfold