Kommunalt skoleeiernettverk

NAFO leder et nettverk for skoleeiere på kommunalt nivå. Hensikten med nettverket er å ha et forum for informasjonsspredning, erfaringsutveksling og skolering for administrativt ansatte i kommunene. På nettverksmøtene diskuteres aktuelle problemstillinger knyttet til nasjonale og kommunale føringer angående opplæringen av minoritetsspråklige elever.

Nettverket er åpent for alle kommunale skoleeiere og møtes årlig på ulike steder. Deltakerne representerer hele landet, uavhengig om det er store eller små kommuner, mange eller få elever med minoritetsbakgrunn. NAFO ønsker alle kommuner velkommen i nettverket. Ta kontakt dersom din kommune er interessert i å delta.

Kontaktperson

Portrettfoto av Marianne Grødum_kvinne med langt lyst hår og briller

Marianne Grødum

Seniorrådgiver
marigr@oslomet.no