Opplæring av barn, unge og voksne fra Ukraina

Har du barn, unge eller voksne fra Ukraina i din gruppe eller klasse? Vi har samlet ressurser som kan være nyttige i skole og barnehage.

Har du eller skal du ha barn, unge eller voksne fra Ukraina i din gruppe eller klasse? Vi har samlet noen ressurser som kan være nyttige. Her er både ressurser som elever og deltakere kan benytte selv i undervisningssammenheng og ressurser for deg som er lærer eller ansatt i møte med flyktninger eller asylsøkere fra Ukraina.

Informasjon om språk og landkunnskap

Språk og utdanningssystem i Ukraina – informasjonsartikkel på norsk om Ukraina

Hva bør vi øve på? Med ukrainsk som språkbakgrunn — Del 1: Introduksjon skrevet av Olaf Husby, tilrettelagt av Cecilie Slinning Knudsen

Ukraina i Store norske leksikon

Ukrainsk i Store norske leksikon

Om Ukraina-konflikten på FN-sambandet sine sider

Organisering av barnehage og opplæring for nyankomne barn og elever

Barnehage og opplæring for ukrainske barn og unge (udir.no)

Nyankomne på NAFOs nettsider – ulik informasjon om å ta i mot nyankomne.
Nyankomne 0-6
Nyankomne 6-16
Nyankomne 16-24

Informasjon om norsk grunnskole på ukrainsk

På oppdrag fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har NAFO utviklet informasjon om norsk grunnskole. Materiellet finnes på flere språk i tillegg til norsk bokmål, og kan brukes som støtte i hjem-skolesamarbeidet. Informasjonen finnes som tekst og lyd. Det er også mulig å laste ned innholdet som et hefte i PDF-format.

Informasjon om norsk grunnskole på ukrainsk (morsmål.no)

Litteratur for barn og voksne

Fortellinger som kan leses både på morsmål eller et språk en kjenner fra før og norsk kan bidra til økt forståelse for innholdet og gi en bedre leseopplevelse.

Skinnvotten – et eventyr fra Ukraina på Tema Morsmål finnes på ukrainsk og flere andre språk.

Barnebøker for Norge har ukrainsk som språkvalg

Foreningen Stowarzyszeniu Osvitoria har, etter avtale med ukrainske forlag, gjort 70 barnebøker tilgjengelig for gratis nedlastning.

Global digital library er i ferd med å legge til ukrainsk som språkvalg.

Det flerspråklige biblioteket – her kan du låne bøker på ukrainsk.

Undervisningsressurser på ukrainsk

Morsmal.no har samlet ressurser på ukrainsk.

Free educational resources for Ukrainian children  er en lenkesamling med lenker til ulike digitale ressurser på ukrainsk.

Ukrainian Language Resources For Students er en lenkesamling med lenker til ulike digitale ressurser på ukrainsk.

Undervisningskanal godkjent av utdanningsdepartementet i Ukraina med timer i ukrainsk, matematikk, geografi, kjemi, biologi, historie, fysikk

Skolekassa

Skolekassa har vi samlet læringsressurser som passer for elever med norsk som andrespråk. Nå er ukrainsk eget språkvalg på nettsiden.

Møte med traumatiserte barn, unge og voksne

Snakk med barn og ungdom om det de frykter – artikkel på NKVTS om å snakke med barn og unge om krig

Ressursportalen om asylsøkere og flyktninger diverse artikler og resurser om/ for flyktninger på Flyktning.net

Om bosetting av ukrainske flyktninger på Imdi.no

Når barn og foreldre opplever kriser og sorg i forbindelse med flukt og migrasjon – artikkel fra NAFO med råd til barnehager

Hva er det viktig for barnehager og skoler å vite om flyktninger? – Læringsmiljøsenteret

Artikkel på Læringsmiljøsenterets sider:

  • Hvorfor må barnehager og skoler vite noe om flyktninger?
  • Forberedelse i fellesskap på å motta flyktninger
  • Traumer og posttraumatisk stressyndrom hos flyktninger
  • Praktiske metoder i arbeidet med flyktninger
Flerspråklige plakater

NAFO har laget plakater som kan benyttes for å synliggjøre det språklige mangfoldet. Å se at det er hengt opp plakater og ressurser på morsmålet kan bidra til at barn, elever og deltakere føler seg ekstra velkommen og anerkjent.  

Flerspråklige plakater

Ressurser til foreldresamarbeid på ukrainsk – morsmål.no