Samarbeid mellom hjem og barnehage

Etablering av et godt samarbeid er barnehagens ansvar  Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage er nødvendig for barnas utvikling og trivsel. Samarbeidet er et gjensidig ansvar mellom hjem og barnehage, men det er barnehagens ansvar å legge til rette. Barnehagen har ansvar for …