Faglige råd

Tospråklig opplæring i fag er hele skolens ansvar. Målgruppen for veilederen i tospråklig opplæring i fag er derfor ikke bare tospråklige lærere, men også skoleeiere, skoleledere, kontaktlærere, faglærere og lærere i forsterket norskopplæring. Alle har en viktig rolle for å få til en god tospråklig opplæring for elevene.

Samisk språkveke 23.–29. oktober

Lær om dei samiske språka, sjå ein samisk musikkvideo eller lær nokre samiske ord. Bli med på ein felles dugnad for å synleggjere og auke kunnskapen om dei samiske språka!

Overgang fra barnehage til skole

Hvordan kan vi få til en god overgang mellom barnehage og skole? Få inspirasjon fra Hagaløkka skole i Asker og finn informasjon på flere språk rettet mot foreldre.