Samisk språkveke 24.–30. oktober

Lær om dei samiske språka, sjå ein samisk musikkvideo eller lær nokre samiske ord. Bli med på ein felles dugnad for å synleggjere og auke kunnskapen om dei samiske språka!

Nettverk for PPT rettet mot VGO

PP-rådgivere som jobber rettet mot VGO, har tatt initiativ til å etablere et nettverk med fokus på flerspråklige og flerkulturelle perspektiver.

Inkludering i friminuttene

Undervisningsopplegg til valgfaget Innsats for andre. Elevene skal arrangere sosiale aktiviteter for å bidra til et inkluderende miljø på skolen. Aktivitetene skal ivareta kulturelt mangfold, og det legges spesiell vekt på å inkludere elever som ikke kan så godt norsk.

Arbeid med språk

Hvordan kan en arbeide med språk i SFO? Synliggjør språklig og kulturelt mangfold gjennom fysisk miljø, lek, høytlesing og flerspråklige fortellinger.