Sámi álbmotbeaivi

6. februar er Samenes nasjonaldag. Les om markeringa og finn undervisningsressursar for barnehage og skole.

Heim-skole-samarbeid

Mange skolar skal snart ta imot elevar og foreldre som ikkje har så mykje erfaring med norsk skole og norsk språk. Korleis etablere eit godt samarbeid med desse familiane?

Hjem-skole-samarbeid

Etablering av et godt samarbeid er skolens ansvar  Et godt samarbeid mellom hjem og skole er positivt for elevenes læringsutbytte og trivsel. Samarbeidet er et gjensidig ansvar mellom hjem og skole, men det er skolens ansvar å legge til rette. Skolen har ansvar for …

Fjernundervisning for nyankomne elever

Hjemmeskole kan være spesielt utfordrende for nyankomne elever. Her finner dere tips til hvordan man kan gi fjernundervisning til denne elevgruppen.

Matematikk

For flerspråklige elever uten tilstrekkelige norskferdigheter kan matematikk by på utfordringer blant annet på grunn av mange vanskelige fagbegreper på norsk. Det er derfor viktig at alle lærere som arbeider med matematikk, bruker arbeidsmåter som er språkutviklende for elevene. Dette …

Språkarbeid

Et rikt språkmiljø i barnehagen Arbeid med bøker og fortellinger Arbeid med ord og begreper

Mangfald og inkludering

Alle treng å kjenne seg trygge for å kunne lære. Å bli sett og anerkjent av læraren og dei andre elevane eller barna er viktig for god utvikling. Arbeid for eit inkluderande fellesskap der ein opnar opp for eit rikt …

Arbeid med ord og begreper

Arbeid med ordforråd bør være sentralt i alle fag. Selv om elever har et godt utviklet hverdagsspråk, kan de trenge mye tid på å utvikle et ordforråd som kan brukes til å tilegne seg skolefag. Denne siden inneholder tekster, filmer …