Overgang fra barnehage til skole

Overgangen fra barnehage til skole er en stor omveltning for de fleste barn. Nyankomne og minoritetsspråklige barn kan være en ekstra sårbar gruppe. Et godt samarbeid mellom barnehage, skole og foreldre kan lette overgangen og sikre en kontinuitet i utdanningsløpet. …

Sámi álbmotbeaivi

6. februar er Samenes nasjonaldag. Les om markeringa og finn undervisningsressursar for barnehage og skole.

Samisk språkveke 24.–30. oktober

Lær om dei samiske språka, sjå ein samisk musikkvideo eller lær nokre samiske ord. Bli med på ein felles dugnad for å synleggjere og auke kunnskapen om dei samiske språka!

Nettverk for PPT rettet mot VGO

PP-rådgivere som jobber rettet mot VGO, har tatt initiativ til å etablere et nettverk med fokus på flerspråklige og flerkulturelle perspektiver.