Film: Overgang fra innføringsklasse til ordinær klasse, ungdomstrinn

Produsert av NAFO og Medieseksjonen ved HiOA for Språkløyper i 2017
Bankgata skole, Bodø
Lengde: 4:55

I denne filmen forteller ledelsen ved Bankgata ungdomsskole i Bodø om hvordan de tilrettelegger for at elever skal få en god overgang mellom innføringstilbud og ordinært tilbud. Skolen har prøvd ut ulike modeller for organisering av innføringstilbudet og har nå kommet frem til en todelt modell. Det gis intensiv norskopplæring i innføringstilbud første halvdel av dagen, mens elevene følger ordinære timer på trinnet etter lunsj, med støtte fra tospråklige lærere og andre individuelle tilpasninger. Timeplanen for hele skolen er tilpasset slik at flest mulig praktiske fag legges på slutten av dagen. En slik modell er mulig fordi de aller fleste nyankomne elever fortsetter på Bankgata når de er ferdige med innføringstilbudet. Samarbeid mellom lærere og en bevisstgjøring av hele personalet har vært viktig for å få denne modellen til å fungere.

Spørsmål til diskusjon

  • Hva kan dere gjøre for å forberede elever i innføringstilbud og deres foresatte før overgang til ordinært tilbud?
  • Hva kan dere gjøre for å støtte nyankomne elever faglig og sosialt etter overgang til ordinære klasser?

Se også

Film om undervisningen i innføringsklassen på Bankgata