Film: Undervisning i innføringstilbud på ungdomstrinn

Produsert av NAFO og Medieseksjonen ved HiOA for Språkløyper i 2017
Bankgata ungdomsskole, Bodø
Lengde: 9:37

I innføringsklassen på Bankgata ungdomsskole i Bodø møter vi elever med kort botid i Norge. De kommer fra mange forskjellige land, snakker ulike språk og har svært ulik skolebakgrunn. De har ett felles mål, og det er å lære fort fordi de har kommet sent inn i norsk skole. I innføringsklassen arbeider de mye med ord og begreper, og både musikk, kunst og drama er sentrale elementer i undervisningen. Det tilrettelegges for at alle elevene skal få delta i muntlige aktiviteter daglig, og for at de skal få bruke morsmålet som støtte.

Spørsmål til diskusjon

  • Hvordan kan dere legge til rette for at nyankomne elever får mulighet til å være muntlig aktive i klassen?

Vil du vite mer?
Se film om hvordan innføringstilbudet på Bankgata er organisert.
Les mer om innføringstilbud i grunnskolen her.