Film: Muntlighet i sentrum – Norsk på ungdomstrinnet

Lengde: 5:51

Filmen viser hvilke arbeidsmåter man kan benytte seg av når det er elever i klassen som skal ha særskilt norskopplæring etter tilpasninger til læreplanen i norsk på ungdomstrinnet. I dette undervisningsopplegget sammenligner elevene en samtidstekst og en klassisk tekst ved hjelp av temaparene: Kjærlighet og kjønnsroller, løgn og sannhet, makt og motmakt. At elevene får ta i bruk og utvikle sine muntlige ferdigheter både i par, grupper og i hel klasse er sentralt i filmen. Lærerne knytter de muntlige aktivitetene til lesing og skriving som både gjøres individuelt og sammen med andre. Selv om det ikke er morsmålslærere i klassen får eleven ta i bruk morsmålet sitt i undervisningsopplegget.
Filmen viser et eksempel fra norskundervisningen, men prinsippet om at minoritetsspråklige elever bør få ta i bruk sitt muntlige språk i stor grad, er overførbart til alle fag.

Spørsmål til diskusjon

  • Hvordan kan jeg legge til rette for økt bruk av muntlige aktiviteter i mine fag?
  • Hvordan kan jeg legge til rette for varierte muntlige aktiviteter?
  • Hvordan kan jeg knytte muntlige aktiviteter sammen med lesing og skriving?

Mer om:

Muntlige ferdigheter