Tiltak for integrering

Fritid

Kveldskoret i Levanger er startet av to lærere ved voksenopplæringa. Nå har koret blitt et møtested for ulike lokale krefter.

Fargespill Fargespillkonseptet er lisensiert til flere kommuner i både Norge og Sverige.
Internasjonalt kor i Førde NAFO 2015
Fargerik idrett i Vadsø Nrk 2016
Vard-modellen Fotballklubben Vard Haugesund
Musikkverksted for unge asylsøkere Jeunesses Musicales Norway Gol 2015
Hitra friidrettsklubb Nrk 2015
Opplevelseskortet – gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter 2015
Idrett og inkludering NAFO 2015

Barn synger i kor. Foto
Internasjonalt kor i Førde.

Frivillighet

Øvelseskjører med flyktninger Nrk 2016
Bygdefolket stiller opp for asylsøkere Nrk 2016
Aktiviteter med barn i asylmottak og flyktningbakgrunn Redd barna
Frivillig sektor som integreringsarena IMDI 2015
Nattergalen – vellykket mentorordning for minoritetsspråklige barn Regjeringen 2012

Tilskudd

Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
Integreringstilskudd til kommunene
Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter
Mangfold og inkludering – en støtteordning for barn og unge
IMDI tilskudd – til frivillig virksomhet og virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor
UDI tilskudd– til aktiviteter for barn og unge som bor i asylmottak
I tillegg har mange kommuner og fylkeskommuner midler det kan søkes på