Inkludering i lokalsamfunnet

For å gi nykomne barn, unge og vaksne ein god start i Norge og gode moglegheiter for å bli ein del av fellesskapet, er det naudsynleg å tenke heilskap. Barnet, ungdommen eller den voksne er mykje meir enn ein elev på skolen eller deltakar på norskkurs. Alle er del av eit lokalsamfunn. Kva kan lokalsamfunnet gjere for å skape eit inkluderande fellesskap?

Eksempel på god praksis

Kveldskoret i Levanger er startet av to lærere ved voksenopplæringa. Nå har koret blitt et møtested for ulike lokale krefter.
Vard-modellen Fotballklubben Vard Haugesund

Kulturskolen som inkluderende arena

Tilskot

Her er nokre ordningar for ulike tilskot ein kan søke.

Opplevelseskortet – gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter
Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
Integreringstilskudd til kommunene
Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter
Mangfold og inkludering – en støtteordning for barn og unge
IMDI tilskudd – til frivillig virksomhet og virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor