Skolekassa – nå også på somali

Nå utvider lenkeportalen Skolekassa med somali som språkvalg. På Skolekassa kan elever og deltakere med norsk som andrespråk selv navigere fram til læringsressurser.

Skjermdump av nettsiden Skolekassa
Nå er somali språkvalg på Skolekassa.

Somali som språkvalg 

Nå utvider vi lenkeportalen Skolekassa med somali som eget språkvalg. For NAFO falt valget på somali naturlig. Somali er et av språkene i Fleksibel opplæring, og vi har allerede ressurser fra FO liggende ute på Skolekassa. Det kommer flere ressurser på somalisiden fortløpende.

5 år i år

Tidligere i år feiret vi femårsjubileum. Skolekassa ble opprettet i 2016 på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. De mange nyankomne elevene i Norge trengte å komme i gang med læring så fort som mulig.  

En lenkeportal

Skolekassa er stadig en lenkeportal hvor elever og deltakere lett kan finne fram til læringsressurser som er godt egnet for nyankomne og personer med norsk som andrespråk. På 9 ulike språk kan elevene lese en kort beskrivelse av ressursen. Vi prøver så langt det er mulig å lenke rett til siden hvor aktuelt støttespråk finnes. På Skolekassa lenker vi både til ressurser med åpen tilgang og betalingsressurser der de fleste benytter FEIDE-pålogging.

Skolekassa som sykler i Hardanger.
Skolekassa beveger seg stadig ut i nye landskap. Foto: Shutterstock/ NAFO

Utvalg av språk 

Valg av språk på Skolekassa har dels rot i hvilke språkgrupper som er størst ifølge tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og dels hvilke språk det finnes egnete læringsressurser på. Dersom eleven ikke finner sitt språk på Skolekassa, kan språkvalgene bokmål eller nynorsk og engelsk brukes. Dette kan være en god inngang for å finne ulike opplæringsressurser vi i Skolekassa mener er spesielt godt egnet for nyankomne. I tillegg til ressurser som er laget spesielt for andrespråksbrukere, har vi valgt ut noen ressurser vi mener inneholder gode illustrasjoner, filmer eller lignende, som kan hjelpe å forklare innholdet.  

Mange med på laget 

Det er NAFO som drifter siden og står for den tekniske utviklingen. Med oss på laget har vi også en rekke tospråklige lærere, oversettere og andre ressurspersoner som oversetter beskrivelsene av læringsressursene og leser inn lyd på menyknapper o.l. Sammen lager vi Skolekassa og andre ressurser på NAFO.

Flere aktuelle ressurser

Her er flere ressurser for andrespråksbrukere NAFO har laget og/eller drifter:

Tema Morsmål

Lexin

Bildetema

Lumbrikus