Spørreundersøkelse om tospråklig fagopplæring

Er du lærer, skoleleder eller skoleeier? Bidra til utvikling av fagfeltet ved å svare på en kort spørreundersøkelse om tospråklig fagopplæring.

NAFO og Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering ved Universitetet i Uppsala samarbeider om et prosjekt knyttet til tospråklig fagopplæring i Norge og Sverige. Det skal lages en rapport der man sammenlikner forholdene i de to landene, og det skal arrangeres webinarer og en konferanse.

Vi trenger å vite mer

Prosjektet tar for seg bl.a. synet på tospråklig fagopplæring, organisering av opplæringen og behov for kompetanseutvikling og ressurser. Svarene vi får inn i spørreundersøkelsen kan bidra til utvikling av fagfeltet, og vi ber derfor så mange som mulig om å bidra ved å svare på spørreundersøkelsen.

Hvem ønsker vi informasjon fra?

Det er utarbeidet egne spørreskjemaer for tospråklige lærere, andre lærere, skoleledere og skoleeiere. Vi håper at mange har mulighet til å svare, og at informasjon om undersøkelsen blir spredt i videre. Det tar mellom fem og ti minutter å fylle ut spørreskjemaet.

Spørreskjema til skoleeiere

Spørreskjema til skoleledere

Spørreskjema til tospråklige lærere

Spørreskjema til lærere