Flerspråklighet i voksenklasserommet

Fikk du ikke med deg webinaret om flerspråklige assistenter i voksenopplæringen? Se opptak av webinaret med Astrid Stotesbury og Silje-Jennifer Mcdonald Bygland.

En morsmålsassistent hjelper en deltaker med en ipad i voksenopplæringen.

Lærerne Astrid Stotesbury og Silje-Jennifer Mcdonald Bygland deler i dette webinaret erfaringer fra sitt samarbeid med morsmålsassistenter i klasserommet. Prosjektet, som de kaller «Ny i det digitale Norge», har fått prosjektmidler fra Imdi, og de har valgt å bruke flerspråklighet som en systematisk ressurs i klasserommet. Astrid og Silje er lærere i voksenopplæringen i et klasserom der deltakerne har lite eller ingen skolebakgrunn. De har ansatt to morsmålsassistenter som sammen behersker flere av klassens språk. Assistentene deltar aktivt i undervisningen og bidrar til at deltakerne får bruke hele sin språklige kompetanse i opplæringen. I webinaret formidler de to lærerne hvordan en kan ta i bruk flerspråklighet som ressurs i klasserommet.