Styrker tilbudet til ukrainske flyktninger 

NAFO bevilges 10 millioner kroner for å styrke barnehage- og opplæringstilbud til nyankomne flyktninger fra Ukraina

Foto av jente som holder opp hendene som et hjerte. Den ene hånden er malt blå og den andre er malt gul.
Foto: Anna / Adobe Stock

NAFO får 10 millioner i ekstra midler i revidert nasjonalbudsjett for å styrke barnehagetilbud og opplæringstilbud til nyankomne flyktninger fra Ukraina. 

Midlene skal brukes til tiltak i barnehage og skole rettet mot barn, unge og voksne. Dette inkluderer å utvide ordningen med Fleksibel opplæring, et nettbasert tilbud om tospråklig fagopplæring for elever i grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæring.  

I tillegg skal midlene brukes til utvikling av digitale ressurser, kompetansepakker, webinarer og fysiske samlinger. 

– Bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet vil bidra til å styrke barnehage- og opplæringstilbudet til nyankomne over hele landet. NAFO ser fram til å begynne dette viktige arbeidet, sier Marit Lunde, senterleder på NAFO. 

– Dette er svært gode nyheter! Bevilgningen vil gi flere nyankomne ukrainske elever tilgang til opplæring med støtte i ukrainsk, og dermed bedre mulighet til å lykkes i den norske skolen. Vi gleder oss til å samarbeide med enda flere lærere og skoler rundt om i Norge om dette viktige tiltaket, forteller Sigridur Vilhjalmsdottir, leder for Fleksibel opplæring. 

Søk om å delta i Fleksibel opplæring

Det er fortsatt mulig for skoler å søke om å delta i Fleksibel opplæring.

Les mer om Fleksibel opplæring