Flerspråklig, minoritetsspråklig eller fremmedspråklig?

Sjekk NAFOs liste over ord og uttrykk som ofte knyttes til opplæring av språklige minoriteter i Norge.