Engelskundervisning med tospråklig lærer

NAFO har startet pilotering av et nettbasert undervisningstilbud i engelsk med støtte på arabisk.