Lesing og skriving på tvers av fag i grunnskolen for voksne

Hvordan arbeide målrettet og effektivt med lesing og skriving på tvers av fag? Fire voksenopplæringssentre har deltatt i et utviklingsprosjekt og prøvd ut ulike arbeidsmåter.