Kan opplæringstilbud for nyankomne elever effektevalueres?

En ny rapport fra NIFU og Fafo har vurdert om det er mulig å måle effekter av opplæringstilbudet til nyankomne elever.