Lærerens støttesystem

NAFO har laget en digital plakat som illustrerer støttefunksjonene lærere har i sitt arbeid på skolen.

Gratulerer med lærerdagen!

5. oktober er den internasjonale lærerdagen, og NAFO gratulerer alle lærere med dagen! Vi vil rette oppmerksomheten spesielt mot tospråklige lærere og deres arbeid.