Lærerens støttesystem

NAFO har laget en digital plakat som illustrerer støttefunksjonene lærere har i sitt arbeid på skolen.