Lærerens støttesystem

NAFO har laget en digital plakat som illustrer de støttefunksjonene lærere har i sitt arbeid på skolen.