Flerspråklige elevers deltakelse i naturfag

Ny studie ser på hvordan man kan få flerspråklige elever til å bli aktive deltakere i naturfagsundervisningen.