Flerspråklige elevers deltakelse i naturfag

Ny studie ser på hvordan man kan få flerspråklige elever til å bli aktive deltakere i naturfagsundervisningen.

Foto: Viacheslav Yakobchuk / Adobe Stock

Pauline Book disputerte 7. oktober 2022 med den naturfagsdidaktiske avhandlingen «Deltakelse i naturfag i språklig heterogene klasser. En studie av fem flerspråklige mellomtrinnselevers involvering i naturfaglige representasjoner» ved Høgskolen i Innlandet. Hovedtema for avhandlingen er inkluderende undervisning i naturfag. 

Utvikling av språk- og fagkunnskap

Book har forsket på flerspråklige elevers deltakelse i aktiviteter og fagsamtaler i naturfagsundervisningen på mellomtrinnet. Informantene i avhandlingen er fem elever som lærer undervisningsspråket norsk og naturfag parallelt. Hovedfokuset i avhandlingen er på hvordan lærere ved hjelp av klasseromsaktiviteter kan engasjere elever til å videreutvikle både språk- og naturfagskompetanse, uavhengig av fartstid i det norske språket.  

Anerkjennelse av forkunnskaper

I sine undersøkelser fokuserer Book på undervisningsformer, læringsmiljø og faglig selvtillit.  Book konkluderer med at det er en sterk sammenheng mellom annerkjennelse av elevenes erfaringer og språk, og elevenes faglige utvikling. For at flerspråklige elever skal oppleve anerkjennelse må de få bruke sine språk – og hverdagserfaringer når de lærer naturfag. Helt konkret peker Book blant annet på hvordan man kan bruke kreative tekster som utgangspunkt for fagsamtaler, og at man som lærer kan bremse tempoet i klassesamtaler slik at elever får mulighet til å delta uavhengig av norskspråklige ferdigheter. Studien indikerer dermed at lærere ved hjelp av bevisste strategier og konkrete metoder kan få flerspråklige elever til å bli aktive deltakere i naturfagsundervisningen.  

Avhandling: Deltakelse i naturfag i språklig heterogene klasser