Webinar: «Å få øye på det tause som blir sagt»

Torsdag 22. april kl. 17-18 blir det NAFO-webinar om samspillet mellom barnehagepersonalet og nyankomne barn. Hvordan invitere og engasjere selv de tause stemmene til deltakelse og samtale?