Fagdager for skoleledere om mottak og opplæring av nyankomne elever 

Trenger din skole i en innføring i hvordan dere skal ta imot elever om er nye i Norge? Bli med på fagdager for skoleledere 11. og 12. mai.