Med flerspråklige assistenter i voksenopplæringa

Bli med inn i et klasserom i voksenopplæringa hvor de tar i bruk hele det språklige repertoaret til deltakerne ved hjelp av blant annet flerspråklige morsmålsassistenter.