Flukt som tema i kunstneriske uttrykk

Kunst som tar opp tema flukt kan gi oss verdifulle perspektiver i møte med barn og unge som har opplevde det å flykte.