Bli med på NAFOs språkkviss!

Hvor mange språk finnes det i verden? Hvilke språk kan du kjenne igjen? NAFO har laget en kviss om språk og flerspråklighet som kan brukes med klassen.

Vekk interesse for språk!

Hvor mange språk finnes det i verden? Hvilke språk kan du kjenne igjen? NAFO har laget en kviss om språk og flerspråklighet som kan brukes med klassen. Gjennom kvissen får elevene en smakebit av ulike språk. Noen elever vil kjenne igjen sitt morsmål og andre språk de kan. Kvissen kan passe for alle trinn, fra grunnskole til voksenopplæring.

Gjennomføring

Kvissen er laget i Kahoot, og den kan spilles enten med en Kahoot-bruker eller som gjest. Vi anbefaler å spille som hel klasse eller ved å dele elevene inn i grupper. Målet med kvissen er å skape diskusjon og refleksjon rundt språk. Læreren kan vise spørsmålene på Smartboard eller lignende, og elvene bruker en datamaskin, nettbrett eller mobil for å svare. Det er tolv spørsmål og de må besvares innen fire minutter. Husk at lyden må være på når dere spiller!

Gå til NAFOs språkkviss