Heim-skole-samarbeid

I august skal mange skolar ta imot elevar og foreldre som ikkje har så mykje erfaring med norsk skole og norsk språk. Korleis etablere eit godt samarbeid med desse familiane?

Eksamen våren 2020

Her finn du informasjon om privatisteksamen i norsk for elevar i vgo med kort butid i Noreg, og om bruk av LEXIN-ordbøkene på eksamen.