Lærerens støttesystem

NAFO har laget en digital plakat som illustrer de støttefunksjonene lærere har i sitt arbeid på skolen.

Tospråklig fagopplæring på nett

Har skolen din elever med behov for tospråklig fagopplæring i matematikk eller naturfag på 8.–10-trinnsnivå? NAFO tilbyr opplæring på arabisk, somali og tigrinja.