Dysleksi og andrespråkslæring

Er det bare normal andrespråksutvikling, eller kan det være dysleksi? Les mer om dysleksi og flerspråklighet.

Gratulerer med lærerdagen!

5. oktober er den internasjonale lærerdagen, og NAFO gratulerer alle lærere med dagen! Vi vil rette oppmerksomheten spesielt mot tospråklige lærere og deres arbeid.