Nye Bildetema på 20 språk!

Den flerspråklige bildeordboka Bildetema er tilgjengelig på 20 språk. Ordboka er gratis og fritt tilgjengelig og kan brukes i barnehage, skole og voksenopplæring.

Lærerens støttesystem

NAFO har laget en digital plakat som illustrerer støttefunksjonene lærere har i sitt arbeid på skolen.

Tospråklig fagopplæring på nett

Har skolen din elever med behov for tospråklig fagopplæring i matematikk eller naturfag på 8.–10-trinnsnivå? NAFO tilbyr opplæring på arabisk, somali og tigrinja.

Kväänikansan päivä

NAFO gratulerer med kvenfolkets dag 16. mars! Se film som gir innblikk i historia til kvenane og lær ord og frasar på kvensk og finsk.