Film om tospråklig fagopplæring

Lurer du på hva tospråklig fagopplæring er og hvordan det kan organiseres? Se NAFOs nye animasjonsfilm.

illustrasjon av elever som står oppe i et tre mens det står lærere rundt og på to stiger på hver side av treet. Lærerne holder puslespillbrikker som skal passe inn på stammen av treet.
Illustrasjon: NAFO og AdobeStock

Lurer du på hva tospråklig fagopplæring er og hvordan det kan organiseres? Se NAFOs nye animasjonsfilm.

Hva er tospråklig fagopplæring?

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan ha rett til tospråklig fagopplæring dersom de ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen (Opplæringslova §§2-8 og 3-12). Tospråklig fagopplæring er undervisning i ett eller flere fag på norsk og elevens morsmål eller et annet språk eleven kan. Undervisningen blir gitt av tospråklige lærere, og det er læreplanen i det enkelte fag som skal brukes. Målet er at den tospråklige undervisningen skal bidra til en faglig progresjon mens elevene holder på å lære seg norsk.

Film om tospråklig fagopplæring

Filmen Tospråklig opplæring i fag som prosess forteller kort om tospråklig fagopplæring og hvordan det henger sammen med hele skolens virksomhet. Filmen viser hvor viktig det er med samarbeid mellom lærere (faglærere, særskilt norsklærere, tospråklige lærere) for å tilpasse opplæringen for elevene. Det er skoleledelsens ansvar å legge til rette for gode rutiner og sette av tid til samarbeid mellom lærerne.

Se filmen her

Veileder kommer til høsten

Filmen Tospråklig opplæring i fag som prosess vil inngå i en veileder i tospråklig fagopplæring som publiseres på NAFOs nettsider til høsten.

Les mer om tospråklig fagopplæring

Tospråklig fagopplæring i grunnskolen
Tospråklig fagopplæring i videregående
Fleksibel opplæring – Tospråklig fagopplæring på nett