Tospråklig fagopplæring i engelsk på begynnernivå

Har du deltakere med behov for opplæring i engelsk på begynnernivå? Søk om å delta i Fleksibel opplæring!

Foto av kvinne som holder et nettbrett
Foto: pressmaster / Adobe Stock

Har du deltakere med behov for opplæring i engelsk på begynnernivå? Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig fagopplæring i engelsk for deltakere som har arabisk, somali eller tigrinja som morsmål. 

Målgruppe

Målgruppen er deltakere i grunnskole for voksne (på ca. modul 1–2). Undervisningen kan også egne seg for elever i innføringstilbud i videregående opplæring. Tilbudet er et morsmålsstøttet supplement til begynneropplæringen i engelsk.

Om tilbudet

Engelsk på begynnernivå består av tospråklig fagopplæring på nett og faginnhold via læringsplattformen Digilær.no. Deltakerne bygger opp et grunnleggende ordforråd og grammatikkunnskaper i engelsk ved å arbeide selvstendig med innholdet på læringsplattformen parallelt med å delta i sanntidsundervisning. Deltakerne følger sanntidsundervisning over nett på sitt morsmål. Hver skole får tilbud om to faste undervisningsøkter på 45 minutter per uke. Deltakerne får tildelt en fast nettlærer som følger dem gjennom hele skoleåret.

Les om lærere og deltakeres erfaringer med å få engelskundervisning med støtte på morsmål.

Søk om opptak

Skoleåret 2023/2024 er det løpende opptak inntil plassene er fylt opp.

Les mer om kriterier for deltakelse og påmelding