Sigridur Vilhjamsdottir er ny leder for Fleksibel opplæring

1. mai tiltrådte Sigridur som leder for Fleksibel opplæring og seksjonssjef på NAFO.

Foto: Marte Garmann

Sigridur tiltrådte som leder for Fleksibel opplæring og seksjonssjef på NAFO 1. mai. 

Jobbet på NAFO siden 2019

Sigridur har arbeidet som seniorrådgiver på NAFO siden 2019. Først og fremst har hun arbeidet med kompetanseutvikling i voksenopplæringen, innenfor områder som grunnskole for voksne, forberedende voksenopplæring, kombinasjonsforsøket i voksenopplæringen og norskopplæring med flerspråklig støtte. Hun har også vært med i arbeidet med læreplaner for HK-dir.  

Nå gleder Sigridur til å ta fatt på jobben som som leder for Fleksibel opplæring.

– Jeg gleder meg til samarbeidet med de tospråklige lærerne som jobber i Fleksibel opplæring. De tospråklige lærerne gjør en utrolig viktig jobb for alle elevene som får opplæring gjennom det nettbaserte tilbudet. Lærerne i Fleksibel opplæring sitter også på mye erfaring og kompetanse knyttet til tospråklig fagopplæring. Miljøet vi har på dette feltet er viktig for NAFO og OsloMet, men også for skoler og lærere som jobber med nyankomne elever. Dette er viktig å ta vare på. 

Bakgrunn fra kommunal voksenopplæring

Å arbeide med skole er ikke nytt for Sigridur, tidligere har hun arbeidet i kommunal voksenopplæring i Lier, både som lærer og virksomhetsleder.

– Jeg har alltid vært veldig interessert i språk og flerspråklighet. Det er veldig meningsfullt å jobbe med opplæring av nyankomne voksne og bidra til at de kommer videre i sitt utdanningsløp.  

Av utdanningsbakgrunn har Sigridur master i norsk som andrespråk, PPU med fagdidaktikk og videreutdanning i utdanningsledelse. 

Veien videre for Fleksibel opplæring

Sigridur skal nå sørge for at Fleksibel opplæring fortsetter å være et godt tilbud for nyankomne elever i hele Norge.

– Tospråklig fagopplæring er en rettighet som nyankomne elever har. Et nettbasert tilbud som Fleksibel opplæring bidrar til at flere elever får tilgang til denne typen opplæring. Skoleåret 2023/2024 kommer Fleksibel opplæring til å tilby opplæring i grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk og matematikk og naturfag med støtte på arabisk, tigrinja og somali. I tillegg skal vi tilby opplæring i engelsk på begynnernivå med støtte på arabisk, somali og tigrinja som er et tilbud utviklet for deltakere som får opplæring på grunnskolens område.