Sjangerpedagogikk

Sjangerpedagogikk er en måte å undervise i ulike teksttyper på. Sjangerpedagogikken ble utviklet blant annet av den australske andrespråksforskeren Pauline Gibbons. Enkelt uttrykt er sjangerpedagogikk en måte å undervise eksplisitt for å gi elevene tilgang til skolespråket og å skape en forståelse for hvordan ulike tekster er bygget opp. Sjangerpedagogikk har vist seg å være bra for alle elever, men spesielt for andrespråkselever. Sjangerpedagogikk kan brukes i alle fag og på alle trinn.

Tydeliggjøre tekststrukturer

Sjangerpedagogikk handler om å synliggjøre det man ofte tar for gitt at elevene kjenner til fra før. Det handler om å tydeliggjøre tekststrukturer for at elevene lettere skal kunne lese og forstå, og det handler om å gi elevene kunnskap om hvordan man skaper ulike teksttyper.

Sirkelen for undervisning og læring

Sirkelen for undervisning og læring er sentral i sjangerpedagogikken. Den beskriver de ulike fasene som brukes i tekstarbeidet. Sirkelmodellen kan symboliseres på ulike måter, men har alltid fire faser:

  • Bygge opp kunnskaper
  • Dekonstruere en modelltekst
  • Skrive en felles tekst
  • Skrive en individuell tekst

Modell etter Calaghan, M. og Rothary, J. (1988) Teaching Factual Writing: A genre Based Approach. NSW Department of Education, Sydney.

 

Mer om språkutviklende arbeidsmåter

Les mer om språkutviklende arbeidsmåter i grunnskole, videregående skole eller voksenopplæring.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord