Hjemmeskole med innføringsklassen

Hvordan kan man legge opp nettundervisning for nyankomne elever? Vi har fått tips fra innføringsklassen i Bærum kommune.

Bilde av et nettbrett med nettmøte med elever og lærere
Foto: Sara Kittelsen

Noen nyankomne elever har liten eller ingen erfaring med bruk av digitale hjelpemidler. Det kan gjøre det vanskelig i denne tiden når undervisningen foregår hjemme og i det digitale klasserommet. Hva kan lærere gjøre for nyankomne elever? Vi har hatt kontakt med innføringsklassen for nyankomne elever i Bærum kommune for å høre om deres erfaringer og hvilke tips de kan gi til andre.

Telefonkontakt med nyankomne

Avdelingsleder Mette Bjerkaas berømmer lærerne i innføringsklassen og forteller at de har mye telefonkontakt med elevene og familiene. På denne måten når de alle elever og foresatte, også de med mindre erfaring med digital kommunikasjon. Muntlig kontakt kan være viktig for mange.

Læringsfilmer på ulike språk

Skoledagen hjemme starter kl. 9, og elevene logger seg på skolens digitale plattform. De digitale ferdighetene i elevgruppa er varierende. Derfor bidrar nå de tospråklige lærerne med å lage læringsfilmer på ulike morsmål for å informere og gjøre nettløsningene forståelig for alle elevene. For elevene med begrensede nettferdigheter er dette en viktig ressurs som åpner for at de kan delta på lik linje med andre.

Faglig og sosialt fellesskap

På skolen er de opptatt av å ta vare på det sosiale ved siden av det faglige. De har nå en idé om å lage en treningsvideo som alle skal kunne slå på til samme tid og utføre sammen slik at elevene kan føle sterkere fellesskap. Når elevene spiser lunsj, skal de ta bilde av lunsjen og dele på «nettklasserommet». På den måten kan elevene kanskje få oppleve å spise lunsj sammen med klassevenner. Noen har også ferdigheter til å kunne kommentere og på den måten «snakke» litt sammen i lunsjen. I tillegg har de så vidt kommet i gang med læringspartner, hvor fokuset er å dele ting. I første omgang er planen at elevene filmer seg selv og forteller om hva de gjør når de ikke har hjemmeundervisning, hva de liker å gjøre og andre ting som de vil fortelle om.

Nettvenner for å praktisere norsk

Elevene i innføringsklassen uttrykker at de savner å snakke norsk i denne tiden. Derfor har skolen nå planer om å opprette nettvenner med elever som ikke går i innføringsklassen, hvor kommunikasjonsspråket blir norsk. Planen er å gjøre mer ut av det når de er tilbake til en normal skolehverdag. Da planlegger skolen å arrangere en samling for de som har vært nettvenner, og gjøre ekstra stas på dem.

Arbeidshefter i tillegg til digitale oppgaver

Siden ikke alle elever har like mye erfaring med bruk av nettbrett, har lærerne laget arbeidshefter til elevene. Lærerne har lagt arbeidsheftene i postkassen til elevene. Deretter har lærerne ringt elevene for å fortelle hva de skal gjøre og hvordan det skal gjøres.

Samarbeid med flere instanser i kommunen

Avdelingsleder Mette Bjerkaas forteller at lærerne gjør en kjempeinnsats og at hjelpen fra de tospråklige lærerne er gull verdt. Flere instanser i Bærum er viktige samarbeidspartnere i denne tiden. Flyktningkontoret, grunnskoleavdelingen og nærskolene står sammen for å hjelpe alle elevene.

Finn digitale læringsressurser og informasjon om koronasmitte på flere språk her.