Fjernundervisning for nyankomne elever

Hjemmeskole kan være spesielt utfordrende for nyankomne elever. Her finner dere tips til hvordan man kan gi fjernundervisning til denne elevgruppen.

Foto: congerdesign / Pixabay

Hjemmeskole og nettundervisning kan være spesielt utfordrende for nyankomne elever og deres foresatte på grunn av begrensede norskferdigheter og varierende erfaring med bruk av digitale hjelpemidler. Her finner dere tips til hvordan man kan gi fjernundervisning til denne elevgruppen.

Oppnå kontakt med alle

 • Bruk alternative kanaler for kommunikasjon (for eksempel telefon og sosiale medier) om man ikke får kontakt med elevene.
 • Muntlig kontakt er viktig for mange.
 • Sørg for at elever og foresatte får forståelig informasjon. Samarbeid med tospråklige lærere i kommunen om mulig. Bruk tolk om nødvendig. Les om bruk av tolk her.
 • Ha jevnlig individuell kontakt med elevene.
 • Dette er en krevende situasjon for både elever og foresatte, og det kan påvirke motivasjon og konsentrasjon. Man bør ta i betraktning at ikke alle klarer å følge opp hjemmeskolen i like stor grad, men man må likevel ivareta kontakten med alle.

Få oversikt over elevenes datautstyr og -kompetanse

 • Få oversikt over hvilket datautstyr elevene har tilgang til. Kan skolen bidra med utstyr elevene mangler?
 • Få oversikt over elevenes digitale ferdigheter.
 • Sørg for at elevene har sin innloggingsinformasjon og nødvendige lenker til læringsplattformer og ressurser lett tilgjengelig.
 • For elever med liten erfaring med bruk av digitale verktøy kan man spille inn filmer som illustrerer bruk av læringsportaler. Disse kan for eksempel lastes opp til YouTube som er en nettside mange er kjent med.
 • Jobb ekstra med ord og begreper knyttet til digital undervisning (som e-postadresse, brukernavn, logge på osv.).

Timeplan og opplegg

 • En relativt fast timeplan bør følges for å gjøre hjemmeskoledagen mest mulig oversiktlig og forutsigbar.
 • Noen lærere sender informasjon om dagens opplegg og instruksjoner på sms før skoledagen starter. Andre sender ut timeplan for hver uke i forkant slik at foresatte kan planlegge dagene.
 • Når man sender ut oppgaver og ressurser, bør man sende lenke som går rett inn til oppgaven/ressursen. Instruksjonene bør være korte.
 • Kjente oppgaver og arbeidsmåter kan gjøre det lettere for elevene.
 • Sikre at undervisningen foregår i et tempo som gir elevene mulighet til å tenke, oversette og notere.

Innhold i opplæringen

 • Bruk konkreter, bilder og video i undervisningen.
 • Ha fokus på interaksjon og samtale, og sikre balanse mellom arbeid med muntlige og skriftlige ferdigheter.
 • Elevene kan bruke mobilen for lydopptak som sendes til lærer.
 • Legg opp til elevinteraksjon, både på norsk og morsmål.
 • La elevene bruke tid på repetisjon, for eksempel lytting, høytlesning og avskrift.
 • La elevene benytte alle språkene de kan, for eksempel ved hjelp av skriving på flere språk og digitale ressurser. Finn tips til ressurser her.
 • Ta hensyn til at foresatte kan ha utfordringer med å følge opp hjemmeskolen. Sørg for at oppleggene ikke er for tidkrevende og legg inn pauser for elevene.
 • Sosialt fellesskap er viktig i denne perioden. Finn tips fra innføringsklassen i Bærum kommune her.

Andre aktiviteter

 • Foresatte kan oppfordres til å bruke tid på lesing på morsmålet. Gå til Tema Morsmåls flerspråklige fortellinger her.
 • Noen skoler tilbyr brettspill, puslespill og aktivitetshefter til utlån. Lærerne har tatt kontakt med aktuelle familier og gitt beskjed om at de kan hente spill og andre ressurser på skolen. Noen lærere har også dratt til familier og levert et lite utvalg spill til bruk hjemme.
 • På Tema Morsmål finner man aktivitetsbingo og nærmiljøbingo på flere språk. Gå til bingospillene her.

Nettverk

Tips til fjernundervisning av nyankomne elever

 • Vi har oversatt en plakat med tips til fjernundervisning for nyankomne elever fra Anna Kayas blogg Ny i svenska skolan. Den kan danne grunnlag når man lager undervisningsopplegg.

Last ned plakaten her

Last ned plakaten i PDF