Tospråklig fagopplæring i koronatider

Skolene åpner igjen og mange har spørsmål om hvordan den tospråklige fagopplæringen kan organiseres. Hvordan kan man ivareta smittevernregler for lærere som vanligvis jobber på flere skoler?

Foto: Paula Wiseman / Pixabay

Flere kommuner og skoleeiere melder om at tospråklige lærere er en avgjørende ressurs med tanke på både hjemmeundervisning, samarbeid med andre lærere, informasjonsarbeid og kontakt med foreldre. Nå har 1.-4. trinn åpnet opp igjen, og mange har spørsmål om hvordan den tospråklige fagopplæringen skal organiseres. Tospråklige lærere underviser vanligvis på flere skoler, og det kan være en utfordring med tanke på smittevern. Her kan du lese om hvordan noen kommuner har valgt å organisere den tospråklige fagopplæringen nå som skolene åpner igjen.

Uklart om tospråklig fagopplæring i veileder

Som kjent har Utdanningsdirektoratet utarbeidet Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020. Veilederen inneholder råd til ansatte der det blant annet heter at de som arbeider ved flere skoler, må få opplæring i gjeldende rutiner ved hver skole. Når det gjelder vikarer, skal de unngå å jobbe på ulike skoler på samme dag. Tospråklige lærere kan ha mange elever ved ulike skoler å forholde seg til hver uke. Undervisningen foregår ved skolene der elevene går, og for mange lærere innebærer det å være ved med mer enn en skole hver dag. Veilederen sier ikke noe spesifikt om denne gruppen lærere, men kommunen tolker den på best mulig måte. Judith Damm som er koordinator for tospråklige lærere i Ålesund kommune, henvendte seg til Utdanningsdirektoratet og fikk denne anbefalingen: «Dersom det er mulig å organisere opplæringen slik at lærere kan unngå å arbeide på ulike skoler samme dag, vil vi anbefale det».

Tospråklig fagopplæring ved noen skoler

Retningslinjer for tospråklig undervisning i Ålesund

I Ålesund har de tatt anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet med seg når de har laget retningslinjer for den tospråklige fagopplæringen i tiden framover. Det blir nå gitt tospråklig fagopplæring ved to skoler og ellers gis undervisningen digitalt. I retningslinjene kommer det klart fram at tospråklig lærer bare skal arbeide ved én skole hver dag. Dette medfører endringer i timeplanen for både elever og lærere. I retningslinjene blir det også gitt råd knyttet til den digitale undervisningen.
Les Ålesunds retningslinjer for tospråklig fagopplæring fra 27.4.20. (pdf)

Mindre grupper og fjernundervisning i Askøy

I Askøy kommune har de mest sårbare elevene vært på skolen i mindre grupper sammen med norsklærer og tre tospråklige lærere i perioden med hjemmeskole. Det har fungert fint og smittevernreglene har blitt fulgt. Ellers har de tospråklige lærerne hatt fjernundervisning i samarbeid med lærere i grunnleggende norsk og kontaktlærere. Nå starter de opp med tospråklig fagopplæring ute på skolen for elever fra 1.-4. trinn.

Fortsatt digital tospråklig opplæring flere steder

Flere kommuner fortsetter å gi digital tospråklig fagopplæring når 1. – 4. trinn starter på skolen igjen. Det er tilfellet i Tromsø kommune. De har kommet fram til at tross pedagogiske utfordringer, og selv om mange elever ville hatt best utbytte av å få språkopplæringen i grupper, er det likevel best med digital tospråklig opplæring for å unngå å blande grupper på tvers. I Trondheim har de også bestemt at de tospråklige lærerne fortsetter å gi digital undervisning. Det er en måte å unngå at lærere må reise til flere skoler, og på den måten reduseres smittefaren. Det samme gjelder Porsgrunn, der de også fortsetter med digital tospråklig fagopplæring.

Anerkjennelse fra skoleeiere og foreldre

Flere skoleeiere roser de tospråklige lærernes innsats i denne tiden. «Tospråklige lærere har en nøkkelrolle,» het det i en kronikk i Adresseavisen 21.4.20 som omtaler Trondheim kommunes arbeid med Korona og kommunikasjon med innvandrere. Sigrun Haarklau i Askøy kommune opplever også at tospråklige læreres innsats i denne tiden er helt uvurderlig. I Porsgrunn forteller skoleeiers representant i kommunen, Nina Allum, at tospråklige lærere i disse ukene har vært en avgjørende ressurs med tanke på driften av hjemmeskolen og informasjonsarbeidet til foresatte. Foreldrenes tilbakemelding har vært meget positiv, ikke minst fordi de tospråklige lærerne har gitt opplæring i bruk av Teams. Det er også blitt produsert små instruksjonsvideoer i ulike fag og emner for å lette arbeidet for elever og foresatte. Samtidig forteller Allum at de nå arbeider for å normalisere de tospråklige lærernes arbeidsdag. Digital undervisning i denne tiden har betydd mye arbeid, og lærerne har måttet være tilgjengelig både sent og tidlig.

Ressurser og informasjon

Tema Morsmål har informasjonsmateriell på flere språk som kan sendes til elever og foresatte. Man finner også læringsressurser til bruk i den tospråklige fagopplæringen.